On som

El nostre institut està ubicat al carrer des Raspallar, 2, amb codi postal 07800, d’Eivissa.

Estam al km 1’2 de la carretera de Sant Antoni, després de passar la rotonda del recinte firal.

Tel.: 971 31 08 01 – 971 31 08 62  /    Fax: 971 19 03 47

A/e: iessablancadona@educaib.eu

Web: http://www.iessablancadona.com

XARXES:

Twitter: @iessablancadona

Facebook BD

Instagram BD

YouTube BD 

Suggeriments, queixes i reclamacions     

Codi del centre: 07006299

Horari de Secretaria: De dilluns a divendres (08.30 a 14.30 h)

 

Aquí baix pots veure la nostra geolocalització amb Google Maps: