Claustre

Al nostre institut treballam molta gent (equip directiu, personal docent, personal administratiu i de serveis).

Oferim diversos ensenyaments (ensenyament secundari obligatori i postobligatori, formació professional bàsica, cicles formatius de grau mitjà i superior).

Però, sabies que comptam amb més de 100 persones capacitades, il·lusionades i motivades per oferir-te la millor formació?

… són el nostre professorat el qual, a més de fer classe, també s’encarrega de fer tutories, organitzar activitats extraescolars, proposar projectes…

A més, sabies que el professorat que fa classe a un grup d’alumnat (com per exemple, al grup de 1r d’ESO A), formen l’equip docent d’aquell grup ??

Cada grup d’alumnat té assignat un professor responsable, el qual és el tutor o la tutora, qui els ajuda en diferents tasques i situacions del dia a dia, manté contacte amb les famílies …

Els tutors i les tutores d’un mateix nivell educatiu (per exemple, els 6 tutors i tutores de 1r d’ESO), es reuneixen setmanalment amb els caps d’estudis, per cercar les millors situacions i materials que ajudin al seu alumnat, així com per poder solucionar problemes acadèmics i/o disciplinaris.

Fes clic a l’enllaç de baix i veuràs quin és el personal docent d’enguany al nostre Centre:

Claustre de professors de l’IES sa Blanca Dona