Documents de centre

Si voleu accedir a:

  • Projecte de direcció 2024-2028, clicau aquí.
  • Acta final de la Comissió de selecció de director.
  • Projecte Educatiu de Centre (PEC), clicau aquí.
  • Pla Digital de Centre (PDC), clicau aquí.
  • Projecte Lingüístic de Centre (PLC), clicau aquí.
  • Proposta Pedagògica d’ESO per al curs 2023-2024, clicau aquí.
  • Proposta Pedagògica de Batxillerat per al curs 2023-2024, clicau aquí.
  • Reglament d’Organització i Funcionament, clicau aquí.
  • Pla d’Atenció a la Diversitat, clicau aquí.
  • Concreció curricular (CC), clicau aquí.