ACTUACIÓ DAVANT SOSPITA O CONFIRMACIÓ DE CASOS DE COVID-19

L’alumnat, professorat o un altre personal dels centres educatius amb símptomes respiratoris compatibles amb COVID-19, independentment del seu estat de vacunació o d’haver passat la malaltia, ha de consultar amb el seu equip sanitari si precisa una valoració i no ha d’acudir al centre educatiu fins a:

 • Tenir el resultat negatiu d’una prova diagnòstica. 

 • Finalitzar el període d’aïllament mínim de 7 dies després d’un resultat positiu, sempre que hagin transcorregut 3 dies des de la finalització dels símptomes.

 • Tenir la resolució de clínica si el diagnòstic és diferent a la COVID-19.

Els casos confirmats no han d’acudir al centre i han de romandre en aïllament un mínim de 7 dies a partir de l’inici de símptomes i sempre que hagin transcorregut 3 dies des de la finalització del quadre clínic. En el cas de ser asimptomàtics, l’aïllament serà de 7 dies des del resultat positiu.

ACTUACIÓ DAVANT CONTACTES ESTRETS ESCOLARS:

Els contactes estrets són persones que han compartit espai amb un positiu de COVID-19 a menys de 2 metres de distància, durant més de 15 minuts, sense protecció i des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes. Si la persona positiva no ha tingut símptomes, es tindran en compte les 48 hores prèvies a la realització de la prova diagnòstica.

Faran quarantena aquelles persones que, sense haver passat la malaltia els 180 dies anteriors, no tenguin la pauta de vacunació completa, i les persones amb immunosupressió.

En tenir coneixement d’un positiu en un grup, l’alumnat ha d’acudir amb normalitat al centre i durant els 10 dies posteriors a l’exposició han d’extremar les precaucions, reduir en la mesura que sigui possible les interaccions socials i utilitzar de manera constant la mascareta.

BITCITA AUTORASTREIG

Més informació i Cita per a prova diagnòstica COVID-19 aquí:

https://www.ibsalut.es/coronavirus-covid-19

 

TRANSPORT ESCOLAR CURS 2021-2022

 

 Assignació de vehicles i parades

 • Vehicle 227. Ruta Carretera Sant. Antoni / San Rafael.
 • Vehicle 229. Ruta Pacha / Jesús.
 • Vehicle 231. Ruta Centre Cultural de Jesús / Cala Llonga (Vehicle compartit amb l’IES Macabich)
 • Vehicle 234. Ruta Platja d’en Bossa / Seguretat Social / Bar Astro. 1a parada

Com que els alumnes encara NO tenen carnet de transport, els acompanyants es guiaran per les llistes que el centre els ha proporcionat.

És recomanable que l’alumnat porti el seu DNI o NIE per la seva identificació.

IMPORTANT:

Les famílies (ESO i FP Bàsica) que vulguin sol·licitar transport escolar ho han de sol·licitar al centre.

Sol·licitud ESO i FP Bàsica . Enviar a abgallegoprado@educaib.eu

Segons la normativa el servei de transport escolar es prioritariament per l’alumnat d’ESO i FP Bàsica.

Instruccions Conselleria.

L’alumnat de Batxillerat podrà fer ús del servei de transport en el cas de que hi hagin places vacants. La sol·licitud ha de ser aprovada pel centre.

Sol·licitud Batxillerat i Cicles Formatius . Enviar a abgallegoprado@educaib.eu

A causa del COVID-19, aquest curs escolar torna a ser necessària la col·laboració de l’alumnat i de les famílies. És per aixó que s’han de respectar i seguir les instruccions que hem rebut per part dels coordinadors de l’empresa de transport i que són les següents :

 • No es pot pujar al vehicle sense mascareta (els acompanyants en duran alguna per casos puntuals)
 • L’alumnat ha de mantenir en tot moment la distància de seguretat de 1,5 m abans de pujar al vehicle. 
 • Abans de pujar al vehicle l’acompanyant posarà gel hidroalcohòlic a l’alumnat.
 • L’alumnat ha de seguir en tot moment les instruccions dels acompanyants.

Normes d’ús del transport facilitades per l’empresa transportista.

CONVOCATÒRIA BEQUES GENERALS 2021/2022

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha convocat beques de caràcter general per estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2021/2022.
Tant per les beques de caràcter general per estudis postobligatoris, com per les ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, el… Llegeix més»

CONSULTA BUTLLETINS DE NOTES 1a AVALUACIÓ.

 • Els butlletins de notes de la 1a avaluació s’hauran de consultar a través del GESTIB accedint amb l’usuari i contrasenya.

 • Els butlletins estaran visibles el dimecres 22 de desembre a partir de les 8:00 h per l’alummnat de torn de matí.

 • Els butlletins estaran visibles el dimarts 21 de desembre a partir de les 15:00 h per l’alummnat de torn de tarda.
 • Preguem prestin atenció a les observacions dels butlletins.

 • En el cas de voler demanar més informació sobre les qualificacions i/o sol·licitar una cita amb el tutor o tutora del seu fill o de la seva filla ho poden fer a través del gestib. També poden demanar cita per al docents responsables de la matèries.

Per qualsevol incidència sobre l’accés al GESTIB es poden posar en contacte amb la secretaria del centre escrivint un email a secretaria@iessablancadona.cat