XERRADA PER A FAMÍLIES

El dilluns 12 de desembre es celebrarà al centre la xerrada:

“COM ABORDAR L’EDUCACIÓ AFECTIVA-SEXUAL DES DE LA FAMÍLIA” impartida pel CEPCA.

La xerrada tindrà lloc el dilluns 12 de desembre a les 19:00 h en la biblioteca del nostre centre.

Animen a participar a totes les famílies interessades. Formulari de confirmació d’assistència

ÚS DEL MÒBIL AL CENTRE

 

Aquest curs escolar entra en funcionament al nostre centre una nova norma respecte a l’ús del mòbil.

És important que les famílies i l’alumnat estigin assabentats.

Està prohibit l’ús del mòbil o deixar-lo en lloc visible, en tot el recinte escolar i durant tota la jornada escolar, excepte que el seu ús sigui permès a les aules pel professorat per fer una tasca pedagògica. La mesura educativa correctiva específica en cas d’incompliment és la retirada del mòbil durant l’horari lectiu de la jornada escolar que s’ha utilitzat sense autorització. Aquesta mesura pot ser imposada pel professorat, amb comunicació a la família de l’alumne/a. El mòbil ha de ser custodiat a secretaria i només pot ser retornat a mares/pares/tutors legals.