Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan col·legiat on tenen veu i vot:

_ representants dels professors i de l’Equip Directiu

_ representants dels pares i mares

_ representants dels alumnes

_ representants de l’Ajuntament

En aquest òrgan es decideixen la majoria de les accions que regulen el funcionament del nostre centre, i que no siguin de caràcter estrictament docent.

Entre altres, el Consell Escolar aprova la Programació General Anual, aprova pressupostos …

Un cop fetes les eleccions al Consell Escolar del nostre centre, ja tenim la seva composició definitiva.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

La direcció.