Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan col·legiat on tenen veu i vot:

_ representants del professorat i de l’equip directiu

_ representants de les famílies

_ representants de l’alumnat

_ representant de l’Ajuntament

En aquest òrgan es decideixen la majoria de les accions que regulen el funcionament del nostre centre, i que no siguin de caràcter estrictament docent.

Entre d’altres, aprova la Programació General Anual, aprova pressupostos i els comptes de gestió, …

Podeu consultar la composició de l’actual consell escolar del centre en aquest enllaç.

La direcció.