Certificats català

Homologacions amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana:

ESO

Batxillerat

Podeu trobar més informació aqui.