Organigrama

EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA Margarita Genestar Taltavull director@iesjosepmiquelguardia.org
CAP D’ESTUDIS Antònia Casalí Sintes cestudis@iesjosepmiquelguardia.org
CAP D’ESTUDIS ADJUNT Joan Clapés Ferrer cadjunt@iesjosepmiquelguardia.org
CAP D’ESTUDIS D’FP Núria Pons Botella cadjuntfp@iesjosepmiquelguardia.org
SECRETARIA Cristina Pons Barro secretari@iesjosepmiquelguardia.org
CAPS DE DEPARTAMENT
BIOLOGIA I GEOLOGIA Joana Villalonga Florit jvillalonga@iesjosepmiquelguardia.org
DIBUIX i EDUCACIÓ PLÀSTICA i VISUAL Llorenç Pons Moll llorpons@iesjosepmiquelguardia.org
EDUCACIÓ FÍSICA Miguel Angel Marques Daries mmarques@iesjosepmiquelguardia.org
FAMÍLIA PROFESSIONAL DE COMERÇ i MÀRQUETING Natália Agulló Rubio nagullo@iesjosepmiquelguardia.org
FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SANITAT Maria Martínez García mmartinez@iesjosepmiquelguardia.org
FILOSOFIA Alfonso Blanco Knapton ablanco@iesjosepmiquelguardia.org
FÍSICA I QUÍMICA Joan Florit Juaneda jflorit@iesjosepmiquelguardia.org
GEOGRAFIA I HISTÒRIA David Font Mampel dfont@iesjosepmiquelguardia.org
LLENGUA CASTELLANA i LITERATURA José Antonio Luque Carreras jluque@iesjosepmiquelguardia.org
LLENGUA CATALANA i LITERATURA Zulema Borrás Barber zborras@iesjosepmiquelguardia.org
LLENGÜES ESTRANGERES Joan Gómez Pons jgomez@iesjosepmiquelguardia.org
MATEMÀTIQUES Joan Manuel González Febrer jgonzalez@iesjosepmiquelguardia.org
ORIENTACIÓ Natalia Moll Casasnovas nmoll@iesjosepmiquelguardia.org
TECNOLOGIA Joan Ameller Garcia jameller@iesjosepmiquelguardia.org
COORDINACIONS
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I SORTIDES ESCOLARS Maria Teresa Febrer Gener mfebrer@iesjosepmiquelguardia.org
Marco Antonio Martin Vivas mmartin@iesjosepmiquelguardia.org
AGENT COEDUCACIÓ Cristina Solé Llach mediacio@iesjosepmiquelguardia.org
AULES EMPRENEDORIA Noelia Martinez Gavaldà nmartinez@iesjosepmiquelguardia.org
BIBLIOTECA Natividad Mir Pons nmir@iesjosepmiquelguardia.org
CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ Alfonso Blanco Knapton ablanco@iesjosepmiquelguardia.org
ECOAMBIENTAL Eva Camps Camps ecampsc@iesjosepmiquelguardia.org
FP A DISTÀNCIA I EXÀMENS LLIURES Núria Pons Botella cadjuntfp@iesjosepmiquelguardia.org
Maria Carreres Pons mcarreres@iesjosepmiquelguardia.org
PLA DIGITAL DE CENTRE Joan Manuel Gonzalez Febrer jgonzalez@iesjosepmiquelguardia.org
PLA ESTRATÈGIC DE MILLORA Maria del Mar Vanrell Camps mvanrell@iesjosepmiquelguardia.org
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Mariona Torrent Lluch mtorrent@iesjosepmiquelguardia.org
PROGRAMES INTERNACIONALS ERASMUS+ Maria Martinez Garcia mmartinez@iesjosepmiquelguardia.org
Antoni Quetglas Maroto aquetglas@iesjosepmiquelguardia.org
PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT Cristina Pons Barro secretari@iesjosepmiquelguardia.org
PROGRAMA SALUT Anna Sauleda Peranci asauleda@iesjosepmiquelguardia.org
SALUT JOVE Natalia Moll Casasnovas nmoll@iesjosepmiquelguardia.org
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ Toni Camps Camps ctic@iesjosepmiquelguardia.org
XARXES SOCIALS Natália Agulló Rubio nagullo@iesjosepmiquelguardia.org