Procés d’admissió / adscripció

Adscripció

És un procés en el que hi participa l'alumnat de 6è d'Educació Primària que acaba l'etapa educativa del seu centre. En el nostre cas son d'adscripció directa on tot l'alumnat obté plaça al centre de destí únic i és l'administració la que realitza d'ofici aquest procés.

Admissió ESO

És un procés obert a tots els alumnes que desitgin fer un canvi de centre o accedir a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers) en els estudis d'ESO.

Admissió Batxillerat

És un procés obert a tots els alumnes que desitgin fer un canvi de centre o accedir a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers) en els estudis de batxillerat.

Admissió FP

És el procés necessari per poder iniciar estudis de Formació Professional.