Homologació del català

Les persones que vàren obtenir el títol de graduat en ESO a les Illes Balears a partir del curs 1999-2000 i/o de batxillerat a les Illes Balears a partir del curs 2000-2001 i compleixin els requisits poden obtenir l’homologació dels estudis en llengua catalana de l’ESO i batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la conselleria d’Educació.

Des del curs 1999-2000 fins el curs 2011-2012, en el cas d’ESO i des del curs 2000-2001 i fins el curs 2011-2012, en el cas de batxillerat s’havia de sol·licitar l’homologació.

En el cas que no es tengui la certificació amb la resolució de l’homologació, posau-vos en contacte amb el centre.

A partir del curs 2012-2013, tant d’ESO com de batxillerat, no s’ha de fer cap tràmit, ja que el centre educatiu on es varen acabar els estudis és l’encarregat de tramitar d’ofici l’homologació.

Si es necessita un duplicat de la certificació heu de contactar amb el centre.