Pares separats

En cas que els progenitors estiguin separats i el progenitor que no te la guàrdia i custòdia legal dels fills vulgui informació sobre el procés d’aprenentatge, l’ha de sol·licitar a la direcció del centre mitjançant escrit que trobareu a continuació.

Els cursos següents s’entendrà prorrogada la situació i no s’ha de presentar cap més documentació, només en cas de voler aportar nova informació que modifiqui la relació.