Proves lliures CF

Què son les proves lliures?

Les proves lliures són unes proves que permeten obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior i que estan especialment dirigides als estudiants que no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància. Les persones interessades es poden examinar d’un o més mòduls d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional sempre que no superin les 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.
S’ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle.

Requisits per a la inscripció

Per al títol de Tècnic:

1. Tenir divuit anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves.
2. Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau mitjà del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

Per al títol de Tècnic superior:

1. Tenir vint anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves o dinou per qui estigui en possessió del títol de tècnic.
2. Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau superior del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

Normativa i més informació a la web de la CAIB

Enunciats exàmens proves lliures 2023 AQUÍ

Inscripcions proves lliures 2024

Les inscripcions son del 6 al 18 de març de 2024

Llistes

Qualificacions provisionals i definitives fins 24/05/2024

Informació específica proves  NOU