Comissió de biblioteca

La Comissió de la Biblioteca vol centrar les seves activitats en impulsar l’ús i difusió d’aquest espai com a un lloc central de l’institut, com a sala d’estudi i lectura, però també com a espai on es realitzin activitats culturals i literàries que fomentin la lectura i la reflexió. 

La Biblioteca és, també, un espai de consulta i préstec de llibres, incorporant noves publicacions a partir dels interessos dels alumnes, així com de recomanacions fetes pels departaments didàctics, mantenint lectures clàssiques i llibres de consulta. Així mateix, es tracta de crear un espai agradable de lectura per als alumnes i per al professorat, obert per a què qualsevol membre de la comunitat educativa hi pugui tenir accés.

La sala està estructurada amb prestatgeries i amb dos racons amb una selecció de lectures molt diversa: un racó temàtic, que inclou llibres d’una tipologia o temàtica determinada, la qual es canviarà periòdicament; i un racó d’actualitat, amb diaris, setmanaris, revistes, etc., que estarà a disposició de tota la comunitat educativa a l’entrada de la biblioteca.

Les activitats de la Comissió de la Biblioteca seran molt diverses, com per exemple, xerrades i trobades amb autors, campanyes per potenciar la lectura, exposicions amb panells, clubs de lectura amb professors i alumnes, recomanacions entre iguals de lectures, concursos de tipologia diversa, etc.