ESO i Batxillerat

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

  • 1r d’ESO
  • 2n d’ESO
  • 3r d’ESO / 3r PMAR
  • 4t d’ESO / 4t PRAQ

BATXILLERAT

  • Modalitat de Ciències i Tecnologies
  • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials