El claustre

El claustre està format per tot el professorat de l’institut i està organitzat de distintes maneres.

Trobam l’equip directiu, que du el capdavant de l’IES; les comissions, que s’encarreguen de tasques molt diverses; les tutories, són la referència de l’alumnat de cada un dels grups; i els departaments, on es troben els professors que imparteixen la mateixa àrea.