Chromebooks

curs 2024-25

Aquí trobareu tota la informació relativa als dispositius Chromebook.

Antecedents

La comissió europea ha elaborat un Pla d’acció d’Educació Digital (2021-2027) que afecta a la societat, al centres educatius i als docents.  Un dels objectius és adaptar l’educació a l’era digital. Aquest pla es materialitzarà al centres educatius de les Illes Balears a través del Programa Digital de Centre (PDC) que la Conselleria d’Educació del GOIB ha posat en marxa a través del centre IBSTEAM i que ha d’estar completat abans dels març de 2024. Alguns dels objectius d’aquest PDC són, entre d’altres, promoure entorns virtuals d’aprenentatge segurs, reduir la bretxa digital i facilitar la inclusió o facilitar assessorament digital als alumnes, famílies i docents per a millorar la seva competència digital.

Tenda

Per accedir a la tenda cliqueu el següent botó.

  • Codi d’accés: 07008053
  • La tenda romandrà oberta del 1/7/2024 a 16/8/2024

Incidències o execució de garanties ICONO

Si teniu algun problema amb el Chromebook que no pugui ser resolt pel Coordinador TIC del centre haureu d’emetre una incidència directament a l’empresa ICONO. Vos haureu de donar d’alta a la web iconosat.com amb un correu que no sigui el del centre i seguir les passes que s’indiquen. (Només per a Chomebooks comprats utilitzant aquesta tenda, per altres casos contacteu la tenda on hagueu comprat el vostre dispositiu)