Accés al GESTIB

És possible consultar la informació dels seus fills des de l’ordinador o des del mòbil:

  • Dades acadèmiques
  • Assistència a classe
  • Calendari
  • Horari
  • Notificacions rebudes
  • etc.

També serà imprescindible per a:

  • Justificar faltes

També podeu enviar i rebre missatges del professor tutor i de la resta de professors.

Per poder tenir accés, heu de passar per la secretaria del centre a demanar l’usuari i la contrassenya, de dimarts a divendres de 8 a 13.30 hores.
Només necessitau el DNI.

Més informació a: