Oferta acadèmica

Actualment, a l’IES Santanyí s’imparteixen els següents ensenyaments:

  • ESO
  • FPB de cuina i restauració
  • Batxillerat d’humanitats i ciències socials
  • Batxillerat de ciències 
  • Batxillerat general