Tutors

A continuació trobareu el llistat amb el tutor/a de cada grup del nostre centre. Si necessitau posar-vos en contacte amb ells ho podeu fer mitjançant el GestIB o del correu electrònic que trobareu al següent llistat d’atenció a pares.

 

Grup

Tutor/a  (curs 2021-22)

Títol professional bàsic en Cuina i restauració-A

VIDAL COMPANY, ANTÒNIA

Títol professional bàsic en Cuina i restauració-B

MAYOL VIVES, LLORENÇ

1r d’educació secundària obligatòria-A

SUAU ARTIGUES, FRANCESCA

1r d’educació secundària obligatòria-B

CALDENTEY BAUZÀ, LLORENÇ

1r d’educació secundària obligatòria-C

BURGUERA OBRADOR, ANDREU

1r d’educació secundària obligatòria-D

BARCELÓ MUNAR, NEUS

1r d’educació secundària obligatòria-E

BONET CLADERA, MARGALIDA

2n d’educació secundària obligatòria-A

JAUME MULET, JOANA MARIA

2n d’educació secundària obligatòria-B

MUNTANER JAUME, MARGARITA

2n d’educació secundària obligatòria-C

CALAFAT BOSCH, MARIA MAGDALENA

2n d’educació secundària obligatòria-D

FORTESA MARTORELL, MARIA BEL

2n d’educació secundària obligatòria-E

FONTCUBERTA FEBRER, BARTOMEU

3r d’educació secundària obligatòria-A

ESTELRICH BURGUERA, GUILLEM

3r d’educació secundària obligatòria-B

HIDALGO RANGEL, ISABEL

3r d’educació secundària obligatòria-C

MAYOL SERRA, JUAN BAUTISTA

3r d’educació secundària obligatòria-D

BONET VIDAL, MARGALIDA

3r d’educació secundària obligatòria-E

BURGUERA BURGUERA, SEBASTIÀ
4t d’educació secundària obligatòria-A JUAN FENOLLOSA, MARIA VICENTA
4t d’educació secundària obligatòria-B HISADO BONET, JOSEFINA

4t d’educació secundària obligatòria-C

ESTRANY COLL, MARIA FRANCISCA

4t d’educació secundària obligatòria-D

PONS VIDAL, MARIA ANTÒNIA

4t d’educació secundària obligatòria-E

AMENGUAL LLADÓ, JUANA MARIA

1r Batxillerat-A

RIERA SERRA, MARIA PILAR

1r Batxillerat-B

ESTELRICH MESQUIDA, ANTONI DANIEL

2n Batxillerat-A

CABOT FERRER, PERE JOAN

2n Batxillerat-B

ROSSELLÓ ANDREU, MARIA MAGDALENA