Matrícula

Instruccions generals

A continuació us explicam com podeu formalitzar la matrícula pel següent curs 2024-2025:

Heu de fer el pagament de la matrícula abans de dia 30 de juny.

Fer ingrés de 38€ al número de compte ES35 2100 0094 1502 0018 3015. Concepte: Nom, cognoms de l’alumne i curs. Enviar una còpia al centre matricula@iessantanyi.cat

En el cas d’haver canviat de situació familiar o de domicili, o d’haver renovat el document d’identitat (DNI, NIE o Passaport), ho heu de comunicar a la secretaria del centre i presentar una còpia de la nova documentació.

Si voleu fer modificacions amb relació al transport escolar, heu de passar per la secretaria de centre per notificar els canvis.

Si us voleu fer socis de l’AMIPA, trobareu tota la informació a l’apartat Famílies, Amipa.

Tota aquesta documentació la podeu lliurar presencialment a la secretaria del centre de 9 a 14h o bé mitjançant el correu matricula@iessantanyi.cat

Els alumes nous al centre han de passar per secretaria a emplenar tota la documentació necessària.

Presentació per a famílies de 1r d’ESO