Història

El centre es va inaugurar el curs 1998-99. Els primers anys, com tot el que comença, van ser complicats. Tot estava per encetar, les obres, endarrerides, molta feina per fer i tot novetats. La il·lusió i ganes de vèncer aquestes obstacles van fer que, a poc a poc, cada cosa es posés al seu lloc, el centre tornàs gran i, d’aquells entrebancs inicials, sols en restàs alguna anècdota que guarden les persones que ho varen viure.

Aquell primer any, l’institut només va acollir alumnes de 1r, 2n, i 3r d’ESO del nostre municipi. L’equip directiu estava format per:
Miquel Alemany, director; Biel Sorell, cap d’estudis i Miquel Barceló, secretari.

El curs següent, 1999-2000, l’oferta educativa ja cobria els quatre cursos d’ESO i l’institut va anar creixent amb els alumnes fins que, el curs 2001-2002, es va començar a impartir 1r de batxillerat. L’any 2000-2001, foren nomenats caps d’estudis Francesca Suau i Llorenç Caldentey, en substitució de Biel Sorell.

A partir del curs 2002-2003 va començar una nova directiva formada per Francesca Suau, directora; Llorenç Caldentey, cap d’estudis; Antoni Rosselló, cap d’estudis adjunt de batxillerat i Catalina Valens, secretària.

Aleshores es van iniciar els tràmits per demanar a la Conselleria l’ampliació del centre, ja que, des que havien començat els alumnes de batxillerat, havia quedat petit, fins i tot per acollir els alumnes d’ESO. Eren evidents els problemes de manca d’espai. Aquests assumptes, sempre solen ésser lents i, als que els patíem , se’ns va fer etern esperar fins al setembre de 2005 quan, finalment, les obres d’ampliació es posaren en marxa.

Dia 19 de març d’aquest 2005 es va cremar la biblioteca municipal del poble, que està situada dins el recinte de l’ies i es van cremar l’aula d’informàtica i alguns despatxos del centre. Per tant, les obres de reforma varen coincidir amb les d’ampliació del centre…

Varen ser uns temps difícils, de pols i renous i d’espais molt limitats, però ens vàrem adaptar i ens en vam sortir. Així, el curs 2006-07 s’inaugurà la nova ampliació i la reforma, amb la qual cosa les possibilitats i les facilitats d’usar els diferents espais van augmentar considerablement. Amb l’ampliació, a més que cada grup tingués una aula pròpia, es va fer més gran l’antiga construcció amb una nova aula d’informàtica, dos laboratoris i una aula per acollir el Programa de qualificació professional inicial de Restauració-Bar, que tenim des del curs 04-05 i que els dos cursos anteriors, per la manca d’espai que esmentàvem, s’havia hagut de realitzat a les dependències de la Residència que hi ha davant l’institut.

El curs 2006-07 es va renovar part de la directiva. Es va substituir el cap d’estudis adjunt de batxillerat per Francesca Maria Vallbona i la secretària per Fina Hisado.

Aquesta història continua any rere any essent-ne els seus màxims protagonistes els alumnes.

Evidentment, tant el centre com les històries personals que s’hi viuen, els amics, els records dels professors, sobretot, d’aquells que deixen una empremta més forta, formaran ja, definitivament, part d’aquest institut i de les nostres vides.