Instal·lacions

Actualment disposam de:

 • Aules convencionals: 22
 • Aules matèria: 4 (Plàstica, Música, Tecnologia, Clàssiques)+ 2 de matèria però de cap en especial+ 1 Talleret TPP
 • Aules de FPB, amb dotació reciclada: 2
 • Aules informàtica: 2
 • Sala d’actes
 • Laboratoris: 2 (Física i química / Biologia i geologia)
 • Aula polivalent
 • Despatx per atendre pares/castigats
 • Biblioteca
 • Gimnàs cobert amb vestuaris i pistes esportives: 0. L’Ajuntament ens cedeix el poliesportiu del poble.
 • Bar
 • Aparcament alumnes. Tan gran com el carrer.
 • Ascensors. 2 (1 exterior)
 • Taquilles