Consell Escolar

El Consell escolar de l’IES Santanyí està format per:

Presidenta:

Cap d’Estudis:

Secretària:

Mika Obrador

Jaume Serra

Magdalena López

   
Representant AMIPA: Cati Bonet Vicens
   
Representant Ajuntament: Xesca Vidal Servera
   
Professorat:

Mireia Miguel Castejón

Pere Joan Cabot Ferrer

Bartomeu Fontcuberta Febrer

Maria Antònia Pons Vidal

Catalina Mesquida Vicens

Francisca Roig Burguera

   
Pares/Mares:

Alejandra Araya Canepa

Catalina Rigo Rigo

   
Representant PAS: Xisca Navarro Martínez
   
Alumnat:

Núria Sánchez Ferrer

Joan Sunyer Bonet

Nikola Todorov Hadzhiivanov