Consell Escolar

Composició del Consell Escolar

Presidenta: Mika Obrador
Cap d’Estudis: Jaume Serra
Secretària: Magdalena López
   
Representant AMIPA: Cati Bonet
   
Representant Ajuntament: Xesca Vidal
   
Professors:

Margalida Bonet
Catalina Mayol
Mireia Miguel
Maria Antònia Pons
Francisca Roig

Catalina Mesquida

   
Pares/Mares:

Àngela Simarro

Margalida Rotger

 

   
Representant PAS: Xisca Navarro
   
Alumnes:

Catalina M. Ginard

David de la Torre

Claudia Moreno