C. Socials, Geografia i Història


Cap de Departament:

 • Molina Mur, Bernat
  bmolina@iesisidormacabich.es

Components:

 • Castell Mariano, Miquel
  mcastell@iesisidormacabich.es
 • Colomar Marí, Maria
  mcolomar@iesisidormacabich.es
 • González Serna, Andrea (Economia)
  agonzalez@iesisidormacabich.es
 • Celia González Pina
  cgonzalez@iesisidormacabich.es
 • Grau Sepúlveda, Lali
  egrau@iesisidormacabich.es
 • Molina Mur, Bernat
  bmolina@iesisidormacabich.es
 • Luis Pestaña Andrés lpestana@iesisidormacabich.es