Formació i Orientació Laboral


Cap de Departament:

 • Peris Ramon, Helena
  hperis@iesisidormacabich.es

Components:

 • Vidal Bañuls, Maria
  mvidal@iesisidormacabich.es
 • Padilla Castejón, Pilar
  ppadilla@iesisidormacabich.es
 • Cardona Cardona, Margarita
  mcardona@iesisidormacabich.es
 • Peris Ramon, Helena
  hperis@iesisidormacabich.es

Docència:

 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora