Formació i Orientació Laboral


Cap de Departament:

 • Ribas Colomart, Marina
  mribasc@iesisidormacabich.es

Components:

 • Vidal Bañuls, Maria
  mvidal@iesisidormacabich.es
 • Peris Ramon, Helena
  hperis@iesisidormacabich.es
 • Fuentes Rodríguez, Eliana
  efuentes@iesisidormacabich.es
 • Moreno Lara, Javi
  jmoreno@iesisidormacabich.es
 • Ribas Colomart, Marina
  mribasc@iesisidormacabich.es

Docència:

 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora