Llengua Castellana i Literatura


Cap de Departament:

 • Ortiz López, Salvador
  sortiz@iesisidormacabich.es

Components:

 • Ortiz López, Salva
  sortiz@iesisidormacabich.es
 • Ribas Ribas, Maria
  marribas@iesisidormacabich.es
 • Novella Rueda, Cristina
  cnovella@iesisidormacabich.es
 • Riera Cardona, Carolina
  criera@iesisidormacabich.es
 • Torres Colomar, Irene Del Mar
  itorres@iesisidormacabich.es
 • Sandra Torres Juan
  storresj@iesisidormacabich.es