Comissions


Comissió de Salut i Medi Ambient


Objectius:

 • Mantenir i millorar la gestió de residus del centre.
 • Fomentar un ús racional dels recursos materials i energètics.
 • Realitzar amb l’alumnat una sèrie d’activitats encaminades a promoure el coneixement medi ambient i també la sensibilització davant la problemàtica mediambiental.

Coordinadora:

 • Viqui Alemany

Components:

 • Lorena Maneiro
 • Vicent Luis
 • Maria Guasch
 • César Perelló
 • Luis López

Comissió de Biblioteca


Objectius:

 • S’encarrega de fer el registre de nous llibres amb el programa Abies web (registre, codi, teixell) i la seva localització en la prestatgeria corresponent.
 • Gestiona el Pla lector “Legiland” del centre amb el préstec de llibres de lectura a l’alumnat i realitza activitats diverses (col·laboració amb les activitats internes del centre, ampliació del catàleg de llibres de lectura, formació per als docents,…)

Coordinadora:

 • Carolina Riera

Components:

 • Felix Roig
 • Lali Grau
 • Agatha Rodríguez
 • Rosa Fuster

Comissió de Normalització Lingüística


Objectius:

 • Entre els seus objectius principals destaquen conscienciar a tota la comunitat educativa sobre l’ús del català en tots els àmbits de la vida diària i la necessitat de no girar la llengua, així com la necessitat de normalitzar l’ús del català com a llengua habitual de relació.
 • Realitzar l’anàlisi i seguiment de l’aplicació del Pla lingüístic del centre.
 • Desenvolupar actituds que promoguin la conservació i recuperació de les manifestacions pròpies de la nostra cultura popular, així com fomentar l’interès per la recuperació de paraules genuïnes i per l’eliminació de barbarismes, a través d’activitats realitzades en tots els nivells educatius del centre.

Coordinadora:

 • Àngela Vallespir

Components:

 • Neus Cardona
 • Marta Guasch
 • Tona Sanchis
 • Helena Peris
 • Said Barceló

Comissió de Convivència i Benestar


Objectius:

 • Dintre d’aquesta comissió, es troben les següents divisions: Convivència – Coeducació – Cibermentoria – Equips d’ajuda.
 • Entre els seus objectius destaca: Afavorir l’actuació coordinada de tot el professorat del centre per millorar la convivència del centre; Prevenir l’assetjament escolar; Aplicar i donar a conèixer entre el professorat els protocols d’actuació existents; Donar a conèixer el projecte de mediació del centre com a mesura de prevenció i resolució pacífica dels conflictes; Constituir els equips d’ajuda de 1r i 2n ESO i realitzar la formació corresponent; Fomentar la participació de l’alumnat en el respecte per la diversitat i la convivència del centre; Elaborar el Pla d’igualtat i coeducació del centre.

Coordinadora:

 • Maria Guasch

Components:

 • Neus Morales
 • Lorena Maneiro
 • Neus Cardona
 • Maria Vidal
 • Tona Sanchis
 • Elvira Ramon
 • Clemente Ramírez

D’Activitats Complementàries i Extraescolars


Objectius:

Coordinadora:

 • Cristina Novella

Components:

 • Lali Grau
 • Felix Roig
 • Andrea González

Dinamització de Patis


Objectius:

Coordinadora:

 • Tamara Domínguez

Components:

 • Lorena Maneiro
 • Rafa Ruiz
 • Alex Sastre
 • Caica Sogo
 • Sandra Ribas

Comissió de Projectes Erasmus +


Objectius:

 • La Comissió de Programes Internacionals té com objectiu oferir beques Erasmus+ a professorat i alumnat d’FP, a més d’un projecte dirigit al professorat d’ESO i Batxillerat. 
 • Potenciar el programa Erasmus al centre, tractant d’implicar a més docents i famílies professionals per poder tenir més alumnat interessat en gaudir d’aquestes beques tant interessants per capacitar-se en un llengua estrangera i realitzar la totalitat o part de les seves FCTs a l’estranger.
 • Realitzar mobilitats en format job shadowing perquè el professorat entre en contacte amb els socis que ja tenim a Europa i afavorir les relacions amb nous.
 • Donar difusió als projectes internacionals del centre.

Coordinador:

 • Toño Maso Sempere
 • Ricardo Zafrilla

Components:

 • Maria Vidal
 • Juan Ramírez


Comissió de Prevenció de Riscos Professionals


Objectius:

Coordinadora:

 • Eliana Fuentes

Components:

 • Maria Vidal
 • Helena Peris
 • Marina Ribas
 • Francisco Javier Moreno

 • Comisió de Pla Lector


  Objectius:

  • Gestionar el Pla lector del centre: Gestió de la plataforma Legiland, realitzar les comandes i el registre de nous llibres, creació d’usuaris i comptes d’alumnat,…
  • Estimular l’estima per la lectura a l’alumnat.

  Coordinadora:

  • Irene Torres

  Components:

  • Juan Ramirez
  • Felix Roig
  • Miquel Castell
  • Maria Daben
  • Cristina Novella

  Comissió TIC


  Objectius:

  Coordinador:

  • Javier Serrano

  Components:

  • Maria Vidal
  • Sandra Ribas
  • Alex Sastre

  Comissió d’FP


  Objectius:

  Coodinador:

  • Joan Antoni Pons

  Components:

  • Caps de fam. professional
  • Ricardo Zafrilla
  • Caps d’estudis d’FP
  • Professorat de FOL


  Comissió EOIES


  Objectius:

  Coodinador:

  • Juan Ramirez

  Components:

  Comissió Aula Emprenedoria


  Objectius:

  Coodinadora:

  • Marina Ribas Colomar

  Components:

  Coordinador del Programa d’intervenció socioeducativa


  Objectius:

  Coodinador:

  • Clemente Ramirez

  Components: