Batxillerat


En el nostre centre es poden cursar les seguents modalitats:

  • Batxillerat de Ciències
    Via Ciències de la salut i via Ciència i enginyeria
  • Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats
    Via Ciències socials i via Humanitats
  • Batxillerat General