ESO

En el nostre centre es poden cursar els dos cicles d’ESO.

Comptem amb quatre línies i el Programa de Diversificació Curricular (PDC).

Pla d’estudis 1r d’ESO

Pla d’estudis 2n d’ESO

Pla d’estudis 3r d’ESO

Pla d’estudis 4t d’ESO