Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació

Aquest professional exerceix la seva activitat dins el sector de la construcció, en petites, mitjanes i grans empreses constructores i en Administracions Públicas, ja sigui per compte d’altri o pròpia, desenvolupant treballs d’obres d’interior i decoració per a la construcció, rehabilitació, manteniment i reforma en edificació i obra civil.


Requisits d’acces:

Caldrà cumplir un dels següents requisits:

 • Els alumnes hauran d’estar en possessió del títol de graduat en ESO.
 • Haver superat la prova d’accés al grau mitjà.
 • Haver superat un programa de FPB.

Mòduls

Primer Curs

 • Construcció
 • Interpretació de plànols de construcció
 • Solats, enrajolats i xapats
 • Revestiments continus
 • Particions prefabricades
 • Formació i orientació laboral

Segon Curs

 • Mampares i sòls tècnics
 • Sostres Suspesos
 • Revestiments Lleugers
 • Organització de treballs d’interior, decoració i rehabilitació
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

Sortides professionals:

 • Cap d’equip y/o encarregat/da
 • Aplicador/a de revestiments continus de façanes.
 • Revocador/a, enrajolador/a, solador/a.
 • Instal·lador/a, juntero/a de placa de guix laminat
 • Col·locador de prefabricats, paviments lleugers i moqueta.
 • Instal·lador/a de paviments elevats enregistrables, de sistemes de mampares, d’empanelats tècnics i de falsos sostres.
 • Pintor/a, pintor/a-decorador/a i empaperador/a d’interiors, d’obra i de façanes de l’edificació.