Tècnic en Cuina i Gastronomia

La competència general d’aquest títol consisteix a executar les activitats de preelaboració, preparació, conservació, presentació i servei de tot tipus d’elaboracions culinàries en l’àmbit de la producció en cuina, seguint els protocols de qualitat establerts i aplicant en tot moment les normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Es desenvolupa l’activitat professional principalment en empreses del sector d’hoteleria, en establiments dedicats a la preelaboració i comercialització d’aliments crus, en tendes especialitzades en menjars preparats i en empreses dedicades a l’emmagatzematge, l’envasament i la distribució de productes alimentaris. També es pot treballar per compte propi en petits establiments del subsector de restauració, duent a terme processos de preelaboració, elaboració i, en el seu cas, servei d’aliments i begudes.

Requisits d’acces:

Caldrà cumplir un dels següents requisits:

 • Els alumnes hauran d’estar en possessió del títol de graduat en ESO.
 • Haver superat la prova d’accés al grau mitjà.
 • Haver superat un programa de FPB.

Mòduls

Primer Curs

 • Preelaboració i conservació d’aliments
 • Tècniques culinàries
 • Processos bàsics de pastisseria i reboseria
 • Formació i orientació laboral

Segon Curs

 • Ofertes gastronòmiques
 • Productes culinaris
 • Postres en restauració
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

Sortides professionals:

 • Cuiner/a
 • Cap de partida.
 • Empleat/da d’economat d’unitats de producció i serveis d’aliments i begudes.