Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòvils

Realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat, ajustant-se a procediments i temps establerts, i aconseguir-ne la qualitat requerida en condicions de seguretat.

Tallers de reparació d’automòbils: mecànica i electricitat. Tallers de reparació de maquinària agrícola i obres públiques: mecànica i electricitat, equips, arreus i transformacions opcionals. Empreses que per la seva activitat realitzin treballs de manteniment electromecànic de motors tèrmics (grups electrògens…).

Requisits d’acces:

Caldrà cumplir un dels següents requisits:

 • Els alumnes hauran d’estar en possessió del títol de graduat en ESO.
 • Haver superat la prova d’accés al grau mitjà.
 • Haver superat un programa de FPB.

Mòduls

Primer Curs:

 • Motors
 • Circuits de fluids, suspensió i direcció
 • Sistemes de càrrega i d’arrancada
 • Sistemes de seguretat i corfortabilitat
 • Mecanització Bàsica
 • Formació i orientació laboral

Segon Curs:

 • Sistemes auxiliars del motor
 • Sistemes de transmissió i frenada
 • Circuits elèctrics auxiliars del vehicle
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball (FCT)

Sortides professionals:

 • Mecànic d’automòbils
 • Electricista d’automòbils
 • Mecànic d’equips dièsel
 • Instal·lador d’accessoris
 • Mecànic de maquinària agrícola i d’obres públiques
 • Mecànic de motocicletes
 • Mecànic de vehicles pesants
 • Electricista de vehicles pesants