Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacións

Aquest professional exerceix la seva activitat en microempreses i en empreses petites i mitjanes, majoritàriament privades, a les àrees de muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicació, instal·lacions de circuit tancat de televisió i seguretat electrònica, centraletes telefòniques i infraestructures de xarxes de veu i dades, sonorització i megafonia, instal·lacions de radiocomunicacions, sistemes domòtics i equips informàtics, bé per compte propi o aliena.

Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.


Requisits d’acces:

Caldrà cumplir un dels següents requisits:

 • Els alumnes hauran d’estar en possessió del títol de graduat en ESO.
 • Haver superat la prova d’accés al grau mitjà.
 • Haver superat un programa de FPB.

Mòduls.

Primer Curs:

 • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 • Electrònica Aplicada
 • Equips Microinformàtics
 • Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia
 • Formacií i Orientació Laboral

Segon Curs:

 • Instal·lacions Domòtiques
 • Instal·lacions de Megafonia i Sonorització
 • Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica
 • Instal·lacions de telecomunicacions
 • Empresa i Iniciativa emprenedora

Sortides professionals:

 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
 • Instal·lador d’antenes.
 • Instal·lador de sistemes de seguretat.
 • Tècnic en xarxes locals i telemàtica.
 • Tècnic en instal·lació i manteniment de xarxes locals.
 • Instal·lador de telefonia.
 • Instal·lador muntador d’equips telefònics i telemàtics.
 • Tècnic en instal·lacions de so.
 • Instal·lador de megafonia.
 • Instal·lador mantenedor de sistemes domòtics.
 • Tècnic instal·lador mantenedor d’equips informàtics.