Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Aquest professional exerceix la seva activitat en petites i mitjanes empreses, majoritàriament privades, dedicades al muntatge i al manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis, de màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics, bé per compte propi o aliè.sxs


Requisits d’acces:

Caldrà cumplir un dels següents requisits:

 • Els alumnes hauran d’estar en possessió del títol de graduat en ESO.
 • Haver superat la prova d’accés al grau mitjà.
 • Haver superat un programa de FPB.

Mòduls

Primer Curs

 • Automatismes industrials
 • Electrònica
 • Electrotècnia
 • Instal·lacions Elèctriques d’interior
 • Formació i orientació laboral

Segon Curs

 • Instal·lacions de distribució
 • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 • Instal·lacions domòtiques
 • Instal·lacions solars fotovoltàiques
 • Màquines elèctriques
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

Sortides professionals:

 • Instal·lador/a mantenidor/a electricista
 • Electricista de construcció
 • Electricista industrial
 • Electricista de manteniment
 • Instal·lador/a mantenidor/a de sistemes domòtics
 • Instal·lador/a mantenidor/a d’antenes
 • Instal·lador/a de telecomunicacions en edificis d’habitatges
 • Instal·lador/a mantenidor/a d’equips i instal·lacions telefòniques
 • Muntador/a d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica