Recomanacions abans de la PBAU

Benvolguts estudiants,

Som conscients que us trobau a les portes d’iniciar una nova etapa a les vostres vides: el món universitari. I la primera passa d’aquest camí és superar la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU). Per això, primer de tot, us volem encoratjar, perquè la gran majoria dels estudiants que s’hi presenten la superen.

Enguany, es mantenen les mesures sanitàries que es varen adoptar l’any passat. Per aquest motiu, haureu de dur màscara higiènica tot el temps. Mirau, per favor, el vídeo sobre consells per fer la PBAU.

Així mateix, aprofitam aquest missatge per enviar-vos les instruccions generals per realitzar els exàmens. És molt important que les llegiu amb detall.

Finalment, us recordam que, si no ho heu fet encara, heu de pagar el rebut de la PBAU i consultar a UIBdigital, amb antelació, l’aula i  l’horari en què heu de fer els exàmens. Consultau també com arribar a cada punt d’examen.

Si durant tot el procés d’accés i admissió teniu algun dubte, podeu consultar la web d’ajuda: ajuda.uib.cat, on trobareu tota la informació i també us podreu posar en contacte amb nosaltres.

Molta sort i benvinguts a la Universitat!

Cordialment,

Joan Antoni Mesquida

Director del Secreteriat Tècnic d’Accés

Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A