Calendari exàmens finals i entregues avaluació extraordinària

CFGM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS

CFGM FORJA ARTÍSTICA

CFGS EBENISTERIA ARTÍSTICA

CFGM ASSISTÈNCIA AL
PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS
CFGM FORJA ARTÍSTICA CFGS EBENISTERIA ARTÍSTICA
Dimecres
22/06/2022
08:00-09:30
Fonaments del disseny gràfic I. B18

10:00-11:30
Producció i impressió I i II. B18

12:00-13:30
Història del disseny gràfic. B8

14:00-15:30
Autoedició II. P3/P5
08:00-10:00
Taller Forja II. Taller.

10:15-11:45
Volum I i II. B13

12:00-13:30
Dibuix artístic I i II. B14

14:00-15:30
Materials i tecnologia. B11
08:00-10:00
Taller Ebenisteria I. B17

10:15-11:45
Volum I i II. B13

12:00-13:30
Dibuix artístic. B10

14:00-15:30
Materials i tecnologia. B11
Dijous
23/06/2022
08:00-10:00
Autoedició I. P3/P5

10:30-12:00
FOL APGI II. P10

12:30-14:00
Fotografia. B2

14:10-15:10
Mitjans informàtics. P3/P5
08:00-10:00
Dibuix tècnic I. B11

10:30-12:00
Història de la forja I. B10

12:30-14:00
Anglès I i II. B6
08:00-10:00
Dibuix tècnic I i II. B11

10:30-12:00
Història del moble I i II. B10

12:30-14:00
Anglès I i II. B6

14:10-15:10
Taller Ebenisteria II. B17
Divendres
24/06/2022
08:00-10:00
Tipografia. B18

10:30-12:00
Fonaments del disseny gràfic II. B18

12:30-14:00
Angles tècnic I i II APGI. B8
10:00-12:10
Taller Forja I. Taller Forja

12:30-14:00
FOL II. B6
08:00-10:00
Aplicacions informàtiques II. P1

10:30-12:00
Restauració Moble II. B17

12:30-14:00
FOL II. B6

Les qualificacions es publicaran al Gestib el dimarts 28/06/2022 a les 11:00 h.