Exàmens avaluació extraordinària 2n de Batxillerat i entrega de treballs

Dimarts
13/06/2023

08:30-10:00 Cultura Audiovisual – Aula B2/B4

10:30-12:00 Disseny – Aula B2/B4

12:30-14:00 Dibuix Tècnic – Aula B2
Dimecres
14/06/2023

08:30-10:00 Llengua castellana i literatura A/B – Aula B2/B4

10:30-12:00 Dibuix Artístic – Aula B14

12:30-14:00 Història d’Espanya – Aula B2/B4
Dijous
15/06/2023

08:30-10:00 Anglès A/B – Aula B2/B4

10:30-12:00 Llengua catalana i literatura – Aula B2/B4

12:30-14:00 Història del món contemporani – Aula B2

Divendres
16/06/2023

08:30-10:00 TIC – Aula P1

10:30-12:00 Filosofia/Història de la Filosofia – Aula B2

12:30-14:00 Fonaments de l ́Art A/B – Aula B2/B4