Exàmens finals i entregues avaluació extraordinària APGI, 1r Forja Artística i 1r Ebenisteria Artística

CFGS EBENISTERIA ARTÍSTICA / CFGM FORJA ARTÍSTICA / CFGM ASSITÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS (APGI)

Dimecres
21/06/2023
09:05-10:30: Mitjans Informàtics. P3/P5


11-12:30: Anglès tècnic I. B2


13:00-14:30: Fotografia. B208:30-12:30: Taller I Ebenisteria. Taller Ebenisteria


09:05-10:30: Dibuix Artístic. Aula Dibuix


11:00-12:30: Anglès Tècnic I. B2


13:00-14:30: Taller I Forja. Taller Forja09:00: Entrega Obra Final Extraordinària APGI

Dijous
22/06/2023

09:05-11:05: Tipografia. B18


11:30-13:30: Producció i Impressió I. B1809:05-11:05: Dibuix Tècnic. B4


12:00-13:30: Materials i tecnologia de la fusta: B409:05-11:05: Dibuix Tècnic. B4


12:00-13:30: Materials i tecnologia Forja. B4* Exposicions extraordinàries obra final APGI

Divendres
23/06/2023

08:30-11:30: Fonaments del disseny gràfic B18


12:00-14:00: Autoedició I. P3/P509:05-11:00: Volum. I Forja. Aula Volum


11:30-13:00: Història de l’art i de la forja. B411:30-13:00: Història del Moble. B4


* Exposicions extraordinàries obra final APGI