Exàmens finals i entregues avaluació extraordinària 2n Forja Artística i 2n Ebenisteria Artística

CFGS EBENISTERIA ARTÍSTICA / CFGM FORJA ARTÍSTICA

Dimecres
21/06/2023

11:00-12:30: Anglès tècnic II. B2

* * 09:00: Entrega obra Final Extraordinària Forja i Ebenisteria
Dijous
22/06/2023

09:05-12:05: Taller Restauració ebenisteria. Taller Ebenisteria

08:10-12:10: Taller Forja II. Taller Forja


* * Exposicions extraordinàries obra final Forja i Ebenisteria

Divendres
23/06/2023

08:30-10:00: FOL. B2

* * Exposicions extraordinàries obra final Forja i Ebenisteria