PRESENTACIONS INICI DE CURS CICLES FORMATIUS

PRESENTACIONS EL DIA 29 DE SETEMBRE EN EL SEGÜENT HORARI:

09:30 h.- 1r CFGM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS

10:20 h.- 2n CFGM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS

11:00 h.- 1r CFGM FORJA ARTÍSTICA

11:30 h.- 2n CFGM FORJA ARTÍSTICA

12:00 h.- 1r CFGS MOBLAMENT

12:30 h.- 2n CFGS MOBLAMENT

13:00 h.- 1r CFGS MODELIME D’INDUMENTARIA

13:30 h.- 2n CFGS MODELIME D’INDUMENTARIA

14:00 h.- PROJECTE FINAL CFGS MOBLAMENT I CFGS MODELISME D’INDUMENTARIA

15:00 h.- 1r i 2n CFGS EBENISTERIA ARTÍSTICA