Convocatòria ERASMUS 2023-24


Clàusula d’exempció de responsabilitat


El projecte EuroFP Balears VII (2023-1-ES01-KA121-VET-000131830), està cofinançat per la Unió Europea. Les opinions i punts de vista expressats en aquesta pàgina web, només comprometen a l’Escola d’Art d’Eivissa i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea ni els del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE). Ni la Unió Europea ni l’Agència Nacional SEPIE poden ser considerats responsables d’ells.