Reunions Institucionals

Reunió de l’equip de la Conselleria d’Educació i directors de centres d’Eivissa i Formentera

El passat 24 d’octubre, l’equip directiu de l’Escola i Manel Ortí com a representant del departament de Promoció i Desenvolupament del Centre es varen reunir amb el Conseller d’Educació Antoni Vera, el gerent d’IBISEC Mateu Suñer, la Directora general de 1a Infància i Atenció a la Diversitat Núria Riera, el Director Territorial d’Educació Juan Álvarez i la inspectora Carolina Garcia.

Es varen tractar diversos temes a proposta de la directora, Marian Ferrer, com la futura ubicació de l’Escola, les infraestructures obsoletes i avanços del Pla digital, així com la posada en marxa del FabLab. El grup de treball va mostrar bona predisposició per a intentar reubicar l’Escola en un lloc més cèntric i accessible i solucionarà allò més imprescindible fins a trobar una nova ubicació. En cas de no fer-se efectiu el trasllat, s’abordarà el problema de forma integral.

A més, en la posterior visita guiada per les instal·lacions del centre, s’aprofita per a fer paleses altres necessitats d’infraestructura de l’Escola.

Més tard, la mateixa tarda, l’equip de la Conselleria d’Educació, encapçalada pel conseller Antoni Vera, es va reunir amb la resta de directors de centres d’Eivissa i Formentera, en la qual aquests últims exposen determinades deficiències i necessitats que pateixen, així com la demanda de flexibilitat en l’aplicació de normatives i avaluació, derivades de la nova llei d’educació.