PBAU 2024

Per presentar-vos a la PBAU 2024 heu de passar per la secretaria del centre del 21 al 27 de març en la convocatòria ORDINÀRIA i del 24 al 26 de juny en la convocatòria EXTRAORDINÀRIA per realitzar la matrícula al Gestib, recollir el resguard i en cas que tingueu dret a exempció/reducció de taxes aportar la documentació.

Més informació