Perfil lector de les famílies

Benvolgudes famílies, 

 

Què pot oferir la biblioteca a les famílies? Què poden oferir les famílies a la biblioteca? Són aquestes preguntes l’origen de l’enquesta que els demanem que reomplin abans del 20 de gener amb l’objectiu de trobar aquesta necessària connexió entre centre i família que reverteixi en la millora de la competència lectora dels nostres joves. 

https://forms.gle/6JXpNt7QU1yfVTpV7 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!