Pla pilot de reforç en anglès al GM d’activitats comercials

El GM d’Activitats comercials ha estat seleccionat per a participar al Pla Pilot de reforç i suport educatiu als alumnes de Formació Professional per a la Millora de l’Aprenentatge de l’Anglès com a llengua estrangera.

Al curs 2021-22 aquest pla s’aplicarà al cicle de Grau mitjà d’Activitats comercials de la següent manera:

  • Un mòdul en anglès extracurricular per millorar l’anglès.

  • Dues hores a la setmana en anglès del mòdul de màrqueting en l’activitat comercial.

La participació en aquest Pla pilot de reforç en llengües estrangeres té una durada de 2 cursos i és voluntari, però té molts avantatges;

  • Aprendre i millorar el teu nivell d’anglès.

  • Servirà per participar en proves conduents a titulacions oficials d’idiomes.

  • Donarà l’oportunitat als alumnes de participar en estades formatives en països de la Unió Europea.

  • Puntuarà per participar en els projectes Erasmus del centre.

L’alumnat participant haurà de signar a l’hora de fer la matrícula, el compromís de participació que s’adjunta i incloure’l en la matrícula online.

Podeu trobar tota la informació al següent enllaç.

Si tens dubtes envia un correu a fp@iessablancadona.cat i et donarem més informació.