Pla pilot de reforç en anglès al GM d’Activitats Comercials i Gestió Administrativa

Els GM d’Activitats Comercials i Gestió Administrativa han estat seleccionat per a participar al Pla Pilot de reforç i suport educatiu als alumnes de Formació Professional per a la Millora de l’Aprenentatge de l’Anglès com a llengua estrangera.

Al curs 2022-23 aquest pla s’aplicarà al 1r curs del Grau mitjà d’Activitats comercials i de Gestió Administrativa en torn de matí i de tarda de la següent manera:

  • Dues hores a la setmana en anglès a un mòdul dels cicles,

La participació en aquest Pla pilot de reforç en llengües estrangeres té una durada de 2 cursos i és voluntari, però té molts avantatges;

  • Aprendre i millorar el teu nivell d’anglès.

  • Servirà per participar en proves conduents a titulacions oficials d’idiomes.

  • Donarà l’oportunitat als alumnes de participar en estades formatives en països de la Unió Europea. Al curs 21-22 els estudiants han viatjat 2 setmanes a Irlanda amb despeses pagades,

  • Puntuarà per participar en els projectes Erasmus del centre.

L’alumnat participant haurà de manifestar la seva voluntat de participar a l’hora de fer la matrícula en línia al gestib i adjuntar aquest compromís de participació, també el podeu enviar per correu a matricula@iessablancadona.cat

Si tens dubtes envia un correu a matricula@iessablancadona.cat o fp@iessablancadona.cat i et donarem més informació.