Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior 2022

La Conselleria d’Educació i Formació Professional convoca les proves d’accés al Grau Superior.

Podeu trobar tota la informació aquí.

Presentació de sol·licituds: del 3 al 17 de març, a la secretaria del centre on es vol fer la prova.

Podeu trobar el model d’instància aquí.

 A l’IES sa Blanca Dona es realitzaran les proves corresponents a l’opció d’humanitats i ciències socials.

Llistat provisional d’admesos a les proves: Aquí, 24 de març. Del 25 al 29 de març es pot reclamar contra aquest llistat provisional. 

Llistat definitiu d’admesos a les proves: Aquí, 7 d’abril.

Realització de la prova: 11 i 12 de maig. Horaris i aules.

Llistat provisional de persones aptes i no aptes: Aquí, el 19 de maig. Del 19 al 23 de maig es pot reclamar contra aquest llistat. Si la persona interessada vol veure algun examen de la prova perquè la comissió li exposi els criteris de correcció i de qualificació que s’han fet servir, ho ha de fer constar en la seva reclamació.

Llistat definitiu de persones aptes i no aptes: Aquí, 31 de maig. El mateix dia s’entregaran els certificats d’aptitud.

Estudia amb nosaltres!

Al nostre centre es poden estudiar els Graus Superiors de Administració i gestió i de Comerç i Màrqueting.

Més informació aquí.

La present convocatòria està regulada per la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors d’1 de febrer de 2022 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu