Convocatòria beques immersió lingüística estiu 2023

Des del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa us recordem que el 23 de febrer de 2023 es va publicar al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de febrer de 2023 per la qual es convoquen ajuts en espècie per a la participació de l’alumnat del quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2023.

Aquesta resolució convoca ajuts en espècie per a la participació de l’alumnat als programes d’immersió lingüística següents:

– Curs intensiu d’immersió en llengua francesa a l’estranger adreçat a l’alumnat del quart curs d’ESO de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Modalitat B (4t curs d’ESO, francès): El curs d’immersió lingüística en francès es realitzarà a França entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2023. El nombre d’ajuts en espècie per a aquesta modalitat serà de, com a mínim, 10 ajuts distribuïts per illes de la següent manera:
7 ajuts per a l’illa de Mallorca.
1 ajut per a l’illa de Menorca.
2 ajuts per a l’illa d’Eivissa (alumnes d’Eivissa i Formentera).

Les localitats i dates exactes dels programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres es publicaran a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional (http://dgpice.caib.es) A FINALS D’ABRIL DE 2023.
El termini de presentació de les sol·licituds és del 24 de febrer de 2023 fins al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.

Les persones interessades poden emplenar i presentar les soŀlicituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica d’aquesta administració a l’enllaç següent:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5513104. En aquest cas no caldrà adjuntar els annexos 2 i 3.