Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior 2023

La Conselleria d’Educació i Formació Professional convoca les proves d’accés al Grau Superior.

Podeu trobar tota la informació aquí.

Presentació de sol·licituds: del 3 al 17 de març, a la secretaria del centre on es vol fer la prova.

– Matrícula: del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.

– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 24 de març. Aquí.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 27, 28 i 29 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 5 d’abril. Aquí.
– Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 10 i 11 de maig.
Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 18 de maig

Realització de la prova: 10 i 11 de maig. Horaris i aules de la prova humanitats i ciències socials a l’IES sa Blanca Dona

Llistat provisional de persones aptes i no aptes: Aquí, el 18 de maig. Del 18 al 22 de maig es pot reclamar contra aquest llistat. Si la persona interessada vol veure algun examen de la prova perquè la comissió li exposi els criteris de correcció i de qualificació que s’han fet servir, ho ha de fer constar en la seva reclamació.

Llistat definitiu de persones aptes i no aptes: Aquí, 31 de maig. El mateix dia s’entregaran els certificats d’aptitud.

Estudia amb nosaltres!

Al nostre centre es poden estudiar els Graus Superiors d’Administració i Finances i de Màrqueting i Publicitat

Més informació aquí.

La present convocatòria està regulada per la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2023 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu.