Reunions d’inici de curs famílies

 

Benvolgudes famílies, 
 
El dimecres, 28 de setembre, a les 20h, es faran les reunions presencials del professorat tutor dels grups d’ESO i Batxillerat de les vostres filles i dels vostres fills. 
 
La reunió de 1r de Grau Bàsic serà dimarts dia 27 a les 19h. La reunió de 2n de Grau Bàsic serà dia 29 a les 19h.
 
Totes les reunions tindran lloc a l’aula del grup dels vostres filles i dels vostres fills.  
 
A causa de les obres que se estan realitzan al centre les famílies de 1r ESO, 3r ESO, 2n Batx i 1r Batx B han d’entrar per la porta d’emergència lateral esquerra. 
 
Qualsevol dubte preguntin a consergeria.
 
Us esperem a tothom!
 
 
 
 

ÚS DEL MÒBIL AL CENTRE

 

Aquest curs escolar entra en funcionament al nostre centre una nova norma respecte a l’ús del mòbil.

És important que les famílies i l’alumnat estigin assabentats.

Està prohibit l’ús del mòbil o deixar-lo en lloc visible, en tot el recinte escolar i durant tota la jornada escolar, excepte que el seu ús sigui permès a les aules pel professorat per fer una tasca pedagògica. La mesura educativa correctiva específica en cas d’incompliment és la retirada del mòbil durant l’horari lectiu de la jornada escolar que s’ha utilitzat sense autorització. Aquesta mesura pot ser imposada pel professorat, amb comunicació a la família de l’alumne/a. El mòbil ha de ser custodiat a secretaria i només pot ser retornat a mares/pares/tutors legals.

SA BLANCA DONA SE FORMA EN EUROPA II

Des del 23 al 27 de maig de 2022 es va realitzar amb èxit el període d’observació del nostre centre per part de companys del “I.I.S. Liceo Medi Barcellona Pozzo di Gotto” de Sicília, incloses en el projecte Erasmus+ d’Educació Escolar “SA BLANCA DONA SE FORMA EN EUROPA II”.

ÚS MASCARETES ESPAIS INTERIORS

Resum sobre l’ús de la mascareta en espais interiors. Informació rebuda per part de la Conselleria:

Dimecres, 20 d’abril de 2022, es va publicar al BOE el Reial Decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que determina l’obligatorietat de l’ús de la mascareta per a les persones majors de sis anys únicament als centres sanitaris, sociosanitaris i als mitjans de transport públic. Per la qual cosa deixa de ser obligatori l’ús de la mascareta als espais interiors. 

Per aquest motiu, us informam que consegüentment aquesta mesura étambé d’aplicació als centres educatius. 

– Per als alumnes només serà obligatori l’ús de mascareta en el transport escolar o si fan servir transport públic en una sortida o viatge, quan no es pugui garantir la ventilació adequada dels espais o es produeixin aglomeracions. 

– Per als treballadors (professorat i personal no docent) es recomana l’ús de mascareta quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 m o per a les persones vulnerables ( majors de 60 anys, immunodeprimits i embarassades) en qualsevol situació, i només es podrà imposar l’obligatorietat en funció de l’avaluació de riscs del lloc de treball, que hauran de fer els serveis de prevenció de riscos laborals corresponents 

SORTEIG RIFA SOLIDÀRIA

Clicant a l’enllaç podràs consultar el resultat dels números guanyadors de la rifa solidària.

Si tens premi, pots passar per secretaria amb el teu número i recollir el premi.

NO LLENCIS EL TEU NÚMERO!

Els premis que no tenguin guanyador/a es tornaran a rifar el divendres 18 a l’hora de l’esplai.

NÚMEROS GUANYADORS