Eleccions al Consell Escolar

4 de desembre de 2023

Ja Junta Electoral ha procedit a proclamar les persones candidates electes:

  • Sector de mares/pares: Judit Garriga Marí.
  • Sector d’alumnat: Nur Serra Brugues i Juan Alfonso Gil.
  • Sector de professorat: César Tomé Valle, Sebastià Pérez-Chuecos Vallés, Kassandra Pons Haro, Olmo Heras Rodríguez (per a 2 anys) i Maria del Carmen Pons Villagrasa (per a 2 anys).
  • Sector de personal d’administració i serveis: Manuela Jiménez Delgado.
 
20 de novembre de 2023

Atenció! L’horari de votació pel sector de mares i pares de dimarts 21 de novembre serà de 7.45h a 8.30h i de 20h a 20.45h.

Per exercir el dret a vot és imprescindible presentar el document nacional d’identitat o un altre document equivalent.  

 
7 de novembre de 2023
 

La Junta Electoral ha procedit a proclamar les candidatures i a sortejar les meses electorals.

 
10 d’octubre de 2023

Calendari del procés.

Model per presentar la vostra candidatura per ser membre del Consell Escolar (termini fins les 12h del divendres 3 de novembre de 2023).

Els censos electorals estan a la vostra disposició a l’entrada del centre.

9 d’octubre de 2023

S’ha constituït la Junta Electoral, que ha quedat composada pels següents membres:

  • Jaume Bonet Florit, director, president.
  • Cristina Maria Coll, representant del professorat.
  • Pedro Gomila Carreras, representant de mares/pares.
  • Eric Casasnovas Torrents, representant de l’alumnat.
  • Maria Janer Rotgert, representant del personal d’administració i serveis.

La Junta Electoral ha procedit a aprovar els censos, el calendari del procés i el model de paperetes.

29 de setembre de 2023

S’ha iniciat el procés de renovació parcial dels membres del Consell Escolar.

Read more »