Beques

La informació relativa a les beques de caràcter general per estudiants que cursin estudis postobligatoris per el curs 2020-2021, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional la podeu trobar a:

http://educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

El termini per sol·licitar-les finalitza el dia 1 d’octubre de 2020.

Per evitar el posterior reintegrament de l’ajuda es necessari destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix. 

D’acord amb l’article 43 de la convocatòria, són causes de reintegrament: causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades, no superar el curs complet en el cas dels cursos d’accés o els de preparació per l’accés a la formació professional o els de les escoles oficials d’idiomes.